Katonai nyilvántartásba veszik a fiatalokat!

Minden 18-ik életévét betöltött fiatal férfinek jelentkeznie kell a Hargita Megyei Katonai Parancsnokságnál – Csíkszereda Vár tér 1. sz. – a nyilvántartásba vételük miatt a 2005-ben keltezett 395-ös számú törvény értelmében. A román állampolgárságú férfiaknak kötelességük ugyanis a felnőttkor betöltését követő hat hónapon belül jelentkezniük a katonai parancsnokságokon a katonai nyilvántartásba vétel céljából. Ezen kötelesség elmulasztásáért 100-tól 300 lejig terjedő bírságot rónak ki. Az előírás alól kivételt képeznek a katonai kiképzést teljesített állampolgárok, emellett akik már korábban nyilvántartásba voltak véve, valamint a rokkantsági bizonyítvánnyal rendelkezők – számolta be átiratában a Hargita Megyei Katonai Parancsnokság.

Tilos az illegális szemetelés

Még ideje sem volt kifizetni az önkormányzatnak az illegális helyekre korábban összehordott hulladék eltakarításának ellenértékét, máris újabb szeméthegyek jelentek meg a régi bányánál és Csekefalva felső felében. Tekintettel a kialakult kellemetlen helyzetre, újból felszólítjuk a helyi lakosságot, hogy a háztartásokban felgyülemlett szemetet az Eco-Csík hulladékgazdálkodási vállalattal szállíttassák el. Mostantól fogva ugyanis kiemelt figyelmet fordítanak a községben – Kicsimező, kavicsmosó és a régi bánya környéke – szemetelők elfogására, akiket pedig rajtakapnak a szemetelésen, azok a jogszabályok értelmében több ezer lejes bírságra számíthatnak. Ugyanakkor felkérjük a helybélieket arra, hogy amennyiben illegális szemetelőket látnak a község területen, jelezzék azt az önkormányzatnak, akár telefonon, akár személyesen. Adott esetben a hulladék átvizsgálása is megtörténik a szemetelők azonosítása érdekében, ahogyan a már fellelhető hulladékhalmok esetében is, amelyekben kománfalvi vonatjegyeket találtak.

Tudnivaló a gazdálkodóknak

Érdemes figyelni a termelési könyvekre, ugyanis azokat évente láttamoztatni kell – még ha azt is írja rajtuk, hogy öt vagy hét évig érvényesek. Tehát minden olyan gazda, aki termését termelői könyv által értékesíti, tartsa számon a dokumentum kiállítási dátumát, és az attól számított egy év múlva keresse fel az önkormányzatot – hívta fel a figyelmet Bálint Csaba. A polgármesteri hivatal gazdasági szakfelügyelője hozzátette, a könyv láttamozása mellett bejegyzik a termelésben történt változásokat is. Emiatt felkér minden érintettet, hogy ne mulassza el a láttamozást.

Férfikari próba

Október elsején délután hat órától férfikari próbát tartanak a községi Könyvtárközpont emeleti termében. Várnak szeretettel minden énekelni szerető és tudó 18 évesnél idősebb férfit.

Karvezető: Keresztes Enikő.

Scroll Up