FELHÍVÁS- Betétdíjas palackvisszaváltás

Február 28-ig szükséges bejelentkezniük az országos betétdíjas rendszerbe mindazoknak a vállalkozásoknak, amelyek palackozott italokat gyártanak és árusítanak, beleértve a kisboltokat és vendéglátóhelyeket is.

Így mindazok a vállalkozások, amelyek 0,1 és 3 liter közötti műanyag-, üveg- vagy alumínium csomagolású italt gyártanak és forgalmaznak, kötelező módon regisztrálniuk kell a www.returosgr.ro országos betétdíjas rendszer oldalán.

A regisztráció elmulasztásáért 20–40 ezer lej közötti bírságot ró ki a környezetőrség mindazokra az egységekre, amelyek a megadott időpontig nem kerülnek nyilvántartásba.

A vásárlók, akik 0,1 és 3 literes műanyag-, üveg vagy alumínium csomagolású italt vásárolnak, a termékek árába foglalt 50 banis betétdíjat fizetnek, amelyet visszaválthatnak amennyiben az elfogyasztott italok üres csomagolását leadják bármely italokat forgalmazó egység helyszínén.

Az energiakártyákra vonatkozó információk

Február elsejétől osztják azokat a 700 lejes „energiakártyákat”, amelyeket energiaszámláik kifizetésénél vagy a szolgáltatóknál felhalmozott adósságaik törlesztésénél használhatnak fel a rászorulók.

A kormány sürgősségi rendeletet fogadott el arról, hogy 2023-ban – két, egyenként 700 lejes részletben kiosztandó – segélyt nyújt.

Az összeget két részletben folyósítják, 700 lejt 2023 februárjában, majd újabb 700 lejt 2023 szeptemberében.
A következő szociális kategóriák részesülnek a támogatásban: a 60 év fölötti nyugdíjasok, akiknek háztartásában az átlagjövedelem nem haladja meg a 2000 lejt; a rokkantnyugdíjasok és fogyatékkal elő személyek, mindkét kategória esetében érvényes a 2000 lejes jövedelemhatár; a szociális segélyben részesülő, valamint a családi pótlékban részesülő személyek.
A kedvezményezettek a villamosenergia-, a földgáz-, a távfűtés, valamint a tűzifaszámláikat is kifizethetik a segélyből a postahivatalokban, postai átutalással az energiakártya, a számlák és a személyi igazolványuk birtokában. A műveletet a postások is el tudják végezni. Az energiakártya névre szól, különféle biztonsági elemeket tartalmaz, nem adható át más személynek, és nem használható készpénzfelvételre.

Erdőtelepítési kampány

A román kormány több mint 50 ezer hektárral kívánja növelni az erdős területek kiterjedését 730 millió eurót meghaladó összeget fordítva erre a célra.

A bukaresti környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti minisztérium elkezdte Románia legátfogóbbnak nevezett erdőtelepítési kampányát, amelynek keretében legalább 0,5 hektár nagyságú erdők és 0,1 hektár nagyságú szélfogó, mezővédő erdősávok telepítésére lehet pályázni.

A kérések leadási határideje: 2026 január 23.

 

Bővebb információk itt:

https://drive.google.com/file/d/1AaPLxddhuZKS_huX6rojKIYTRtJUNrMM/view?usp=share_link

Több éves álom vált valóra

November 11-én, pénteken Tours-i Szent Márton ünnepének előestéjén ünnepélyes keretek között adták át Csíkszentmárton felújított művelődési házát. Ma már az 1644-ben Csíkszentmártonban született Antallfy János erdélyi megyés püspök nevét viseli a művelődési ház.

 

A névadó ünnepséget Birtalan Sándor polgármester köszöntőbeszéde nyitotta meg, amelyben visszatekintett a művelődési ház felújításának hat éven át tartó bonyodalmas folyamataira: „Egy hat éves beruházást sikerült befejezni, ma egy hat éve elkezdődött történetre teszünk pontot.” Beszédében az elöljáró kiemelte, a kultúrotthon felújításának szorgalmazója 2016-ban az akkori polgármester, Gergely András volt, aki fontosnak tartotta, hogy a község egy korszerűsített, több rendeltetésnek is megfelelő művelődési házzal rendelkezhessen. Noha a felújítási tervek megszülettek, a bürokratikus útvesztők embert próbáló nehézségeivel találták szembe magukat, amelyet végül a Covid-járvány is megkoronázott. „Hosszú és göröngyös út vezetett idáig, de célba értünk és a mai eseménnyel elkezdjük újra betölteni és visszaadni a csíkszentmártoni közéletnek a művelődési házat” – mondta a polgármester.

A községvezető beszédét követően Kovács Zsolt helyi plébános kérte el Isten áldását a felújított kultúrotthonra, majd Gergely András, az Alcsík Kistérségi Fejlesztési Társulás elnöke vette át a szót. Beszédében ismertette a Művelődési Ház névadójának, Antalffy János megyéspüspöknek az életét, aki 1644-ben Csíkszentmártonban született, majd 1724-ben a gyulafehérvári megyéspüspökké avatása után jelentős szerepet töltött be az erdélyi katolikus egyház megerősítésében. Gergely András beszédét követően az ünnepségen jelen lévő Hajdú Gábor parlamenti képviselő is felszólalt, aki méltatta a kitartó munkát, amelynek gyümölcseit a község lakói élvezhetik.

Az ünnepi beszédeket színvonalas kulturális programok követték: pompás hangzásban szólaltak meg a Poszogó fúvószenekar hangszerei, ünnepi műsorral készült Köllő Ferenc karmester és Dajka Mihály valamint a csíkcsekefalvi óvodások is Lacz-Boga Izabella óvónő vezetésével.

Az intézmény emeleti termében a gyulafehérvári érseki levéltárból megszerzett Antalffy János megyéspüspök dokumentummásolataiból és Szank József szegedi kutató jóvoltából Csíkszentmártonnak adományozott rózsafüzér kongregáció szabálykönyvéből készített kiállítást is megtekinthették a jelenlévők.

 

Újra megnyílt a községi könyvtár

Hosszú szünet után, május 2-án községi könyvtárunk ismét kinyította ajtaját olvasói számára. A könyvtár életében történtek változások is, amelyeket ismertetni szeretnék a falu olvasói közösségével.

Az egyik ilyen változás a könyvtáros személyére vonatkozik. Megtiszteltés számomra, hogy én tölthetem be ezt a feladatkört. Azt hiszem mindenki ismer a községben, így nem is kell bemutatkoznom. Könyvtárosnak lenni, egy újabb kihívás számomra, melyet örömmel és legjobb tudásom szerint igyekszem teljesíteni.

A könyvtár nyitvatartási programja is változott, így kedden és csütörtökön reggel 7:30-tól délután 15:30-ig várom az olvasókat, szerdán pedig 10:00-től este 18:00 óráig. Mivel a könyvtáros feladatkörébe tartozik a kultúrgondnokság is, így, amennyiben a megadott program ideje alatt nem tartózkodnék a könyvtárban, a kúlturotthonban végzem teendőimet. Az elérhetőségeim megtalálhatóak a program alatt, de akár interneten is.

Könyvtárosként legfontosabb feladatom, hogy olvasásra buzdítsam közösségünket. A községi könyvtár könyvállománya sajnos a közelmúltban nem gyarapodott, ezért fő célom ennek bővítése. Az első lépéseket meg is tettük, hisz a Jótékonysági ruhavásár bevételét új gyerekkönyvek vásárlására fordítottuk. Emellett folyamatosan érkeznek különböző könyvadományok is, melyek gyarapítják könyvtárunk állományát. A közeljövőben pedig újabb programokat tervezünk, hogy újabb könyvekkel, élettel és olvasóval töltsük meg könyvtárunkat.

Modern világunkban, meglátásom szerint, de a statisztikák is ezt bizonyítják, egyre kevesebben olvasnak könyveket, inkább a modern technika nyújtotta élvezetek kerülnek előtérbe. Ez sajnos egy szomorú valóság, de miért ne változtatnánk rajta? Egyre többször bebizonyosodott már, hogy ezek a modern módszerek nem a kivánt eredményt nyújtották.

Az olvasásnak számtalan érdekes és pozitív hatása van. Többek között fejleszti a memóriát, javítja a koncentrációs képességet, bővíti a szókincset, műveltebbé tesz, csökkenti a stresszt, s ezáltal pozitív hatással van az egészségre is, és nem utolsó sorban szórakoztató jelleggel bír. A felsoroltak is azt bizonyítják, hogy az olvasás egy pozitív és hasznos tevékenység.

Ezért arra buzdítok kicsit és nagyot, fiatalt és időset, hogy éljenek a könyvtárunk nyújtotta lehetőséggel, térjenek be hozzám és kölcsönözzenek bátran könyveket!

Charles William Eliot így vélekedett a könyvekről: “A könyvek a legcsendesebb és legkitartóbb barátok; a legelérhetőbb és legbölcsebb tanácsadók, és a legtürelmesebb tanítómesterek.” Legyen ez az idézet újra megnyílt könyvtárunk mottója, ösztönzésképpen közösségünk múltbeli és jövőbeli olvasói számára.

Szeretettel várok minden kedves olvasni vágyó érdeklődőt.

Benke Mónika, könyvtáros.

Alcsíki fúvóstalálkozó immár tizenkettedszer

2022-ben Csíkszentgyörgy községben szervezzük az alcsíki fúvószenekarok legrangosabb seregszemléjét az Alcsíki Fúvóstalálkozót.

A 2000-es évek elején fellendült a fúvószene iránti érdeklődés a régióban. Sorra alakultak, vagy szerveződtek újra a régió fúvószenekarai. Lelkes helyi szervezők, zenészek kezdeményezését pártolták fel az önkormányzatok, vagy helyenként a közbirtokosságok. Nagy szükség volt a támogatókra, hiszen nélkülük nem sikerült volna beszerezni a hangszereket, formaruhákat és bíztosítani a szakszerü oktatást.

2011-re már nyolc zenekar működött a régióban szakavatott oktatók vezetésével. Ekkor úgy gondoltuk, hogy eljött az idő egy rangos seregszemlére, ahol találkozhat a régió nyolc zenekara. Az első találkozót Csíkszentmártonban szervezte az Alcsík Kistérség Fejlesztési Társulás az önkormányzat társszervezésében. Itt döntöttük el, hogy évente más-más helyszínen találkozunk, ellátogatunk minden zenekar otthonába egy fergeteges örömzenélés keretében. Ennek megfelelően az éves seregszemlére egy év kivételével minden évben sor került. Az évek során a régió igazi művelődési gyöngyszemévé érett ez a rendezvény, sok-sok örömteli zenés pillanatot okozva sok zenekedvelő embernek. Az évek során megtapasztalhattuk azt a hihetetlen zenei, szakmai fejlődést is, amelyen a zenekarok átmentek. Azon túl, hogy az adott települések meghatározó művelődési tényezőivé váltak a zenekarok és nélkülözhetetlenek a települések ünnepi rendezvényeiről, mára már több minősített vagy nemzetközi megmérettetésen átment zenekarunk is van. Külön öröm számunkra, hogy ennek az aktív zenélésnek következtében sok fiatal választotta a zenét élethívatásának. Sőt, ma már több zenekar is van ahol úgymond saját nevelésü karmester oktat. Külön öröm számunkra, hogy a zenekarok száma is növekedett. Az ezévi találkozón mutatkozik be a csíkszentléleki zenekar.

2022 július 17-én, vasárnap 12 órai kezdettel a csíkszentgyörgyi sportpályán tehát egy fergeteges fúvószenekari rendezvényre számíthatunk. A rendezvény házigazdája Csíkszentgyörgyi Közbirtokosság Havasalja Fúvószenekar. Meghívást kapott még a Csíkbánkfalvi Közbirtokosság Bánk Bán Fúvószenekara, a Csíkszentimrei Szent Imre Ifjúsági Fúvószenekar, az Újtusnádi Pro Musica Egyesület Fúvószenekara, a Csíkkozmási Tuzson János Fúvósegyesület Zenekara, a Csíkzentmártoni Poszogó Fúvószenekar, a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar, a Csíkszentkirályi Fúvószenekar, valamint az újonc Csíkszentléleki Ifjúsági Fúvószenekar.

A rendezvény szervezői, az Alcsík Kistérség Fejlesztési Egyesület valamint Csíkszentgyörgy Község Polgármesteri Hivatala szeretettel vár minden fúvószenét kedvelő érdeklődőt.

 

Gergely András

az Alcsík Kistérség Fejlesztési Egyesület elnöke

Élsportolóval büszkélkedhetünk

Románia legjobb hokisainak listáján szerepel a csíkszentmártoni származású 17 éves Nyisztor Ákos, aki hároméves korától szenvedélyes jégkorongozó. A román bajnokságban a VSK Csíkszereda csapatánál – és a magyar bajnokságban a Székelyföldi Jégkorong Akadémia csapatában játszik. Szülei, de leginkább édesapja biztatására állt jégre, és azóta is elszántan törekszik, hogy edzésről edzésre, mérkőzésekről mérkőzésekre a legtöbbet hozza ki magából. Bár az ingázás miatt sokszor kihívást jelentett, hogy elérjen az edzésekre és a sportolás miatt sokat kellett az iskolából is hiányoznia mégis így vélekedik „Sosem éreztem, hogy abba akarom hagyni. Inkább azon dolgozok, hogy egyre magasabb szintre jussak, és a maximumot hozzam ki magamból”. Kitartó, kemény munkájának gyümölcseként idén az U18-as román válogatottal a világbajnokságon játszhatott: „A világbajnokságon elért eredmény csapat szinten nem úgy alakult ahogy terveztük, viszont voltak egyénileg jó teljesítmények és nekem is jól ment a játék” – mesélte élményeit a jégkorongozó. Kérdésemre, hogy mit üzenne az ő korosztályában lévő fiataloknak ezt mondta:

„Csapatsportnak fogni megéri. Nagyon jó tanulság, rengeteg élménnyel jár. Itt lehet megtanulni, hogy egy csapatként hogyan haladjunk előre, mert egyedül nem lehet nyerni, csak együtt”.

Bogács Éva