Élsportolóval büszkélkedhetünk

Románia legjobb hokisainak listáján szerepel a csíkszentmártoni származású 17 éves Nyisztor Ákos, aki hároméves korától szenvedélyes jégkorongozó. A román bajnokságban a VSK Csíkszereda csapatánál – és a magyar bajnokságban a Székelyföldi Jégkorong Akadémia csapatában játszik. Szülei, de leginkább édesapja biztatására állt jégre, és azóta is elszántan törekszik, hogy edzésről edzésre, mérkőzésekről mérkőzésekre a legtöbbet hozza ki magából. Bár az ingázás miatt sokszor kihívást jelentett, hogy elérjen az edzésekre és a sportolás miatt sokat kellett az iskolából is hiányoznia mégis így vélekedik „Sosem éreztem, hogy abba akarom hagyni. Inkább azon dolgozok, hogy egyre magasabb szintre jussak, és a maximumot hozzam ki magamból”. Kitartó, kemény munkájának gyümölcseként idén az U18-as román válogatottal a világbajnokságon játszhatott: „A világbajnokságon elért eredmény csapat szinten nem úgy alakult ahogy terveztük, viszont voltak egyénileg jó teljesítmények és nekem is jól ment a játék” – mesélte élményeit a jégkorongozó. Kérdésemre, hogy mit üzenne az ő korosztályában lévő fiataloknak ezt mondta:

„Csapatsportnak fogni megéri. Nagyon jó tanulság, rengeteg élménnyel jár. Itt lehet megtanulni, hogy egy csapatként hogyan haladjunk előre, mert egyedül nem lehet nyerni, csak együtt”.

Bogács Éva

Megszámláltatunk..

Az Európai Bizottság határozatának megfelelően 2021-ben minden tagországban népszámlálást kellett volna tartani, azonban a világjárvány miatt ezt több ország is kénytelen volt elhalasztani. Romániában 2022. március 15. és július 17. között lesz a népszámlálás.

A számbavétel során az ország lakosságának 2021. december 1-jei állapotát rögzítik, alapadatokat gyűjtenek azokról a román és nem román állampolgárokról, akiknek állandó tartózkodási helye Romániában van. Ennek alapvető célja a lakosság számának és életkörülményeinek feltárása.

A romániai magyarság számára különösen nagy tétje van a népszámlálásnak, ugyanis számos, eddig elért jogunk függ attól, hogy hányan élünk az országban.

A népszámlálás eredményei nagymértékben meghatározzák majd a kisebbségi és nyelvhasználati jogaink érvényesülését, az iskoláink, egyetemeink, egyházaink, kulturális intézményeink sorsát az elkövetkező tíz évben, ezért lényegesen fontos, hogy mindannyian részt vegyünk rajta.

Azok a személyek is bekerülnek az adatbázisba, akik valamilyen oknál fogva kimaradnak a népszámlálásból, azonban fontos tudni, hogy őket az Országos Statisztikai Hivatal utólag emeli be a népszámlálási adatbázisba különböző állami nyilvántartásokból, etnikum, anyanyelv és felekezeti hovatartozás nélkül!!!

Korábbi felmérések alapján 1,1 millió magyar él Romániában.

Amennyiben a magyarok részvételi aránya csökken a népszámláláson, kockázatos, hogy a közösség hivatalosan kimutatott lélekszáma egymillió alá esik, ezért ma már nem csak az a kérdés, hogy hány magyar van Romániában, hanem hogy ebből hányan lesznek megszámolva.

Ha valakinek csak az egyik szüleje magyar, de ismeri, beszéli a magyar nyelvet, magyar egyházban keresztelték vagy magyar tanintézménybe járt, bátran vállalhatja magyar identitását a népszámláláson. Ezzel a többségtől nem vesz el semmit, de segíti a kisebbségi közösséget és egyben gazdagítja Erdély sokszínűségét. Mivel Romániában a nyelvhasználati jogokat nem az anyanyelvhez, hanem a népszámláláson vallott etnikumhoz kötik, lényegesen fontos, hogy a magyar nyelven beszélő személyek az etnikumnál is lehetőleg a magyart jelöljék meg.

Továbbá azok a romániai magyarok is beleszámítanak az ország lakosságába, akik ideiglenesen külföldön tartózkodnak. Fontos, hogy a kétlakiak, idénymunkások, külföldön tanulók, a közelmúltban kimentek is rezidens lakósként regisztráljanak, mint időszakosan távol lévő személyek, függetlenül attól, hogy milyen okból és mióta tartózkodnak külföldön. Az ő esetükben is érvényes lesz ez az eljárásmód, miszerint ha nem regisztrálnak, utólag emelik be őket az adatbázisba, a rájuk vonatkozó alapinformációk teljessége nélkül.

A korábbi népszámlálásokhoz képest újdonságnak számít, hogy bevezették a népszámlálás önkitöltéses szakaszát, amely 2022. március 14-én kezdődik és május 15-ig tart. Ebben az időszakban mindenkinek lehetősége lesz, hogy előzetes online regisztráció után a www.recensamantromania.ro oldalon virtuális formában kitöltse a magyar nyelvű kérdőívet magára és családjára vonatkozóan.

Az önkitöltéses időszak alatt akinek tanácsra, segítségre lesz szüksége a kitöltésben, igénybe veheti egy felkészített számlálóbiztos segítségét a polgármesteri hivatalnál.

Érdemes azonban tudni, hogy az online önkitöltés szakasza előbb lezárul, mint maga a népszámlálás. Akik maguk szeretnék kitölteni a kérdőívüket, azoknak ezt 2022. március 14. és május 15. között kell megtenniük. Utána már csak a május 16. és július 17. közötti időszakban a hagyományos, személyes lekérdezés keretében lesz lehetőség válaszolni a kérdésekre, amikor a népszámlálási biztosok keresik fel a lakásukban azokat, akik az önkitöltéses szakaszban nem válaszoltak.

A hatályban lévő népszámlálási törvény értelmében az összeírás magyar nyelven is történhet, mind az önkitöltés, mind pedig a személyes lekérdezés esetében.

Bátorítunk mindenkit a népszámláláson való igényes részvételre!

Igényelhetővé válnak a mezőgazdasági támogatások

Bár a megszokott forgatókönyvet átírhatja a járványhelyzet alakulása, idén is március elsejétől indul az egységes mezőgazdasági támogatások igénylési időszaka és május 15-ig nyújthatók be a kérelmek a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökségnél (APIA).Az előző évekhez hasonlóan idén is két és fél hónap áll a csíkszentmártoni gazdák rendelkezésére, hogy benyújtsák idei egységes mezőgazdasági támogatásigénylésüket a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökséghez (APIA).A gazdáknak az önkormányzathoz kell fordulniuk a kérelmekhez szükséges igazolások igénylése érdekében, ahol szükség esetén, az igénylési iratcsomó összeállításában is segítséget nyújtanak az illetékesek.
Bálint Csaba mezőgazdasági szakfelügyelő felhívja a gazdák figyelmét, hogy a támogatás-igényléshez szükséges kérelmezési csomagok összeállításának segítésére, előzetes előjegyzés szükséges a Polgármesteri Hivatal mezőgazdasági irodájában a következő telefonszámokon: 0266–332122 vagy a 0735–853501.

Szükséges iratok

A kérelmezési csomagok összeállításához a következő iratokat kell magukkal hozniuk az érintetteknek: személyazonossági igazolványt, állatlétszámot igazoló aktát, (állategészségügyi kártya vagy igazolás), folyószámla-kivonatot, bérelt földek esetében a bérleti szerződést, illetve amennyiben más településen is gazdálkodnak, az illetékes önkormányzattól kibocsátott, területekre vonatkozó igazolást.

 

Szeretetnapi Vásár

Idén is lehetőség lesz községünkben a rászorulók iránti törődésünk kifejezésére. Vasárnap, december 12-én, 11.00  órától szeretetnapi vásárra várják a község lakóit a központi parkba, ahol tartós élelmiszercsomagjaikat és pénzadományaikat átadhatják a szervezőknek, akik eljuttatják azokat a rászoruló családokhoz.

Ne feledjék láttamoztatni a termelői könyvecskéket

A termelői bizonylatok, illetve könyvecskék bár hét évig használhatóak, minden évben szükséges azok láttamoztatása, és az azokban szereplő adatok aktualizálása a helyi önkormányzatnál. Ezért Bálint Csaba mezőgazdasági szakfelügyelő felhívja minden gazda figyelmét, hogy ellenőrizzék a termelői könyvecskék érvényességi idejét és ha letelt az egy év az utolsó láttamoztatástól, akkor keressék fel őt.

A vonatkozó jogszabály értelmében termelői bizonylatot kell kiváltania minden olyan mezőgazdasági termelőnek, aki háztájon, illetve közepes méretű farmján megtermelt termékeit nemcsak saját szükségletre, hanem eladásra is szánja. Emellett a gazdának az értékesítéshez egy termelői/értékesítési könyvecskét is ki kell kérnie a helyi önkormányzattól.

Telekkönyvezési felhívás

A Csíkszentmárton Község Polgármesteri Hivatalában működő Földrendezési Bizottság az érdekeltek tudomására hozza, hogy az országos kataszteri program keretében beindította az alábbi dűlőkben lévő parcellák első telekkönyvezését:

Csernepatak, Kövesoldal, Rugát, Kövespatak, Csécsénd, Harukály, Hurrogató, Györötszege, Bolond-mező, Orjos patak, Aszusarok, Ülő patak, Czege, Farkasoké, Kicsi mező (kaszálók), Szármán, Pipagyár.

Amennyiben van olyan személy, aki a fent jelzett dűlőkben birtoklevéllel rendelkező parcellát ideiglenes adásvételi szerződéssel (zsebszerződéssel) megvásárolt, úgy ennek érvényesítése érdekében folyó év október 30-ig jelentkezzen a hivatal földrendezési irodájában.

 

Községünkbe érkezik az oltásközpont

 

Pénteken, július 16-án érkezik községünk sportbázisának emeleti termébe a mozgó oltásközpont, ahol a Pfizer/BioNtech, AstraZeneca és Johnson&Johnson , Covid 19 elleni vakcinák igényelhetők reggel 9 órától délután 17 óráig.

Tisztelettel kérjük az oltakozni kívánó személyeket, akik a fent megjelölt vakcinák bármelyikét szeretnék megkapni, hogy jelezzék szándékukat legkésőbb július 14 (szerda), du.15 óráig a Polgármesteri Hivatal titkárságán a 02660 332122– es telefonszámon.

Az oltás továbbra is ingyenes, csupán a személyazonossági igazolvány felmutatása szükséges.