În atenţia persoanelor juridice, a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale!

Conform modificărilor aduse de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale pot angaja ca zilieri persoanele beneficiare de ajutor social pentru realizarea unor activităţi sezoniere.

Firmele, persoanele interesate se pot adresa domnului viceprimar László Antal sau la biroul social.