Comisia econimico-financiară, juridică și de disciplină, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, muncă și protecție socială

președinte: Gergely András
secretar: László Attila
membrii: Bocskor István, Miklósi Attila, László Antal, Salló Ferenc, Vitos István

Comisia social-culturală, culte, învățământ sănătate și familie, protecție mediu și turism, protecție copii, tineret și sport

președinte: Schrádi József
secretar: Potyó Judit
membrii: Bocskor István, László Antal, László Attila, Potyó József, Vitos István


Documente atașate
Beolvasás_2020_11_20_13_11_53_732