Comisia econimico-financiară, juridică și de disciplină, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, muncă și protecție socială

președinte: Mátyás Ianos László
secretar: Miklósi Attila
membrii: Gergely József, Gondos Imre, László Attila

Comisia social-culturală, culte, învățământ sănătate și familie, protecție mediu și turism, protecție copii, tineret și sport

președinte: Gondos Imre
secretar: Birtalan Sándor
membrii: Bocskor István, László Antal, Rácz Mária, Schrádi József, Vitos István


Scroll Up