Mintegy ötven személy vett részt községünkben Molnár Attila Úzvölgye I. világháborús katonai fényképeken című tárlatán. Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke is megtisztelte jelenlétével az eseményt.

November 8-án nyitották meg községünkben Molnár Attila Úzvölgye I. világháborús katonai fényképeken című kiállítását. A mintegy ötven érdeklődőt Gergely András polgármester köszöntötte. Felvezetésében rámutatott, a tárlat elemei elsősorban Meskó Tibor zászlós, későbbi hadnagy anyagából származnak, aki a 16. besztercebányai gyalogezrednél szolgált. Fotói nemcsak harci cselekményeket ábrázolnak, hanem a tábori mindennapokba is betekintést engednek.

Molnár Attila beszédében köszönetet mondott a kiállítás létrejöttéhez hozzájárulóknak, majd a fotókról és azok beszerzéséről értekezett a jelenlévőknek. Rámutatott többek között arra is, hogy mivel több albumban is megtalálhatók a kiállított fotók, ez arra enged következtetni, hogy nem maga Meskó Tibor készítette a fényképeket, hanem egy tusnádfürdői fotográfus, akár a zászlós közreműködésével. Habár abban az időben fontos volt a hadi események megörökítése, a tárlaton bemutatott képek elsősorban a tábori életet mutatják be, kezdve akár egy csikó születésétől a tisztálkodáson át, egészen a temetkezésig – részletezte.

Ezt követően Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke szólt az összegyűltekhez, méltatta a jelenlévő Lezsák Sándort, a Magyar Országgyűlés alelnökét, akinek Márton Áron Emlékérmet adott át – a felolvasott laudáció után. Lezsák Sándor érdekfeszítő beszédben mondott köszönetet az elismerésért, ugyanakkor kifejezte örömét, hogy vannak közösségek, ahol 100 éves fényképeket állítanak ki. Meglátása szerint ugyanis a múltat dolgoztatni kell a jövő érdekében, és azoknak kell ezzel foglalkozni, akiknek közük van hozzá – hiszen azáltal válhat a fiatalok számára is érdekessé. Ez egy nagy felelősség, hiszen azzal a néppel, akitől elvették a múltat, azt tehetnek, amit akarnak – ez ellen pedig mindig a jelenben kell tenni.

A díjazott kitért az úzvölgyi eseményekre is, meglátása szerint az aknaszedők nyugalmával kell ezen a téren kitartani és a dolgozni, hogy igazságot szolgáltassanak – eközben vigyázni arra is, hogy nehogy felrobbanjon az akna a kezekben. Ebben az ügyben segítenek az ehhez hasonló tárlatok is, hiszen ezáltal dolgoztatva van a múlt – vélekedett. Hozzátette, „a sírgyalázást nincs olyan nép, amelyik nem büntetné. Ez az egyik legaljasabb cselekvés. Ugyanakkor nemcsak a magunk, hanem a Jóisten erejében is bíznunk kell, hogy sokkal erősebbek vagyunk, mint amit belénk akarnak szuggerálni”.

A köszöntők után a jelenlevőknek lehetőségük volt a tárlatot alaposabban is szemügyre venni.