November 11-én ünnepli egyházunk Szent Márton napját. Egyházközségünk búcsúünnepét ezen alkalomból november 10-én, vasárnap tartják meg. Az előző évekhez hasonlóan a búcsú napja előtti este, vagyis november kilencedikén 18 órától szentmisét mutatnak be, amely után gyertyás körmeneten vehetnek részt a hívek. A búcsús héten minden szentmisén gondolatébresztőt tartanak, amelyet a Mária Rádió is közvetít. Vasárnap az ünneplő hívek reggel kilenc és déli fél egy órától vehetnek részt ünnepi szentmiséken – utóbbi szónoka Málnási Demeter gyimesközéploki plébános lesz. A búcsús szentmise után kézműves foglalkozást tartanak a hittanteremben, ahová a gyermekeket és szüleiket várják nemezelni.

Mint ismeretes, Szent Márton 316-317-ben Pannóniában született, a mai Szombathely területén egy római katonatiszt fiaként. Ő maga is katona lett. A legenda szerint egy napon kettévágta a köpenyét, hogy ennek felét egy fázó koldusnak adhassa. A következő éjszaka megjelent előtte Krisztus, a fél köpenyben ő mutatkozott meg koldusként. Erre kilépett a hadseregből, megkeresztelkedett és téríteni kezdett. 371-372-ben Tours polgárai püspökké választották. Egyik vidéki egyházkerületében, Candes-ben, 397-ben megbetegedett és ott halt meg. Halálának napját a hagyomány november 8-ára, a temetését november 11-re teszi.