Hosszú szünet után, május 2-án községi könyvtárunk ismét kinyította ajtaját olvasói számára. A könyvtár életében történtek változások is, amelyeket ismertetni szeretnék a falu olvasói közösségével.

Az egyik ilyen változás a könyvtáros személyére vonatkozik. Megtiszteltés számomra, hogy én tölthetem be ezt a feladatkört. Azt hiszem mindenki ismer a községben, így nem is kell bemutatkoznom. Könyvtárosnak lenni, egy újabb kihívás számomra, melyet örömmel és legjobb tudásom szerint igyekszem teljesíteni.

A könyvtár nyitvatartási programja is változott, így kedden és csütörtökön reggel 7:30-tól délután 15:30-ig várom az olvasókat, szerdán pedig 10:00-től este 18:00 óráig. Mivel a könyvtáros feladatkörébe tartozik a kultúrgondnokság is, így, amennyiben a megadott program ideje alatt nem tartózkodnék a könyvtárban, a kúlturotthonban végzem teendőimet. Az elérhetőségeim megtalálhatóak a program alatt, de akár interneten is.

Könyvtárosként legfontosabb feladatom, hogy olvasásra buzdítsam közösségünket. A községi könyvtár könyvállománya sajnos a közelmúltban nem gyarapodott, ezért fő célom ennek bővítése. Az első lépéseket meg is tettük, hisz a Jótékonysági ruhavásár bevételét új gyerekkönyvek vásárlására fordítottuk. Emellett folyamatosan érkeznek különböző könyvadományok is, melyek gyarapítják könyvtárunk állományát. A közeljövőben pedig újabb programokat tervezünk, hogy újabb könyvekkel, élettel és olvasóval töltsük meg könyvtárunkat.

Modern világunkban, meglátásom szerint, de a statisztikák is ezt bizonyítják, egyre kevesebben olvasnak könyveket, inkább a modern technika nyújtotta élvezetek kerülnek előtérbe. Ez sajnos egy szomorú valóság, de miért ne változtatnánk rajta? Egyre többször bebizonyosodott már, hogy ezek a modern módszerek nem a kivánt eredményt nyújtották.

Az olvasásnak számtalan érdekes és pozitív hatása van. Többek között fejleszti a memóriát, javítja a koncentrációs képességet, bővíti a szókincset, műveltebbé tesz, csökkenti a stresszt, s ezáltal pozitív hatással van az egészségre is, és nem utolsó sorban szórakoztató jelleggel bír. A felsoroltak is azt bizonyítják, hogy az olvasás egy pozitív és hasznos tevékenység.

Ezért arra buzdítok kicsit és nagyot, fiatalt és időset, hogy éljenek a könyvtárunk nyújtotta lehetőséggel, térjenek be hozzám és kölcsönözzenek bátran könyveket!

Charles William Eliot így vélekedett a könyvekről: „A könyvek a legcsendesebb és legkitartóbb barátok; a legelérhetőbb és legbölcsebb tanácsadók, és a legtürelmesebb tanítómesterek.” Legyen ez az idézet újra megnyílt könyvtárunk mottója, ösztönzésképpen közösségünk múltbeli és jövőbeli olvasói számára.

Szeretettel várok minden kedves olvasni vágyó érdeklődőt.

Benke Mónika, könyvtáros.