Beiktatták január végén az új, huszonkét tagú csíkszentmártoni egyháztanácsi testületet. Három éves időszakra terveznek. 

Az egyházjog értelmében az egyháztanácsosi testületeket három éves mandátumra nevezik ki, amely lejárta után nyomos ok esetén egy alkalommal kaphatnak hosszabbítást, de az sem lehet több mint két év. Azt követően mindenképp új tagokat kell beválasztani az egyháztanácsba, annak érdekében, hogy mindenki, aki tenni akar az egyházközségért, az hallathassa a hangját. Ennek a célnak a megvalósulása érdekében törekednek arra, hogy a község minden részének legyen képviselője a tanácsban – tájékoztatott érdeklődésünkre Kovács Zsolt. A helyi plébános megjegyezte, a január 26-án beiktatott új, 22 tagú csíkszentmártoni egyháztanácsban is érvényesültek ezek az elvek, sikerült minden falurészt képviseltetni a választott személyek által.

Mint rámutatott, az egyháztanácsnak elsősorban tanácsadó szerepe van, véleményeikkel, tanácsaikkal, javaslataikkal segítik a plébános munkáját – a több szem többet lát elv alapján. Épp ezért próbáltak olyan fiatal embereket megszólítani, akik hétköznapi életükben is „két lábbal a földön állnak”, aktívan bekapcsolódnak a közösségi életbe. A felkeresésen először meglepődtek a fiatalok, de mindannyian örömmel elfogadták a felkínált lehetőséget – avatott be Zsolt atya.

A három éves időszakra közösen fogalmaznak majd meg célokat, amelyek napirenden tartásához, követéséhez, megvalósításához kisebb felelős csoportokat neveznek ki – mutatott rá. Hozzátette, az elképzeléseik szerint a tagok egy része felel majd az épületekért, mások a liturgia segítésében vállalnak szerepet (pl. gyertyás körmenetek alkalmával), lesznek, akik az ünnepek előtti díszítésekért, faállításokért felelnek majd, de külön kis csoport gondoskodik a közmunkák megszervezéséről, a temető rendbetételéről, esetleg pályázati lehetőség felkutatásáról, lehívásáról.

Az egyháztanácsnak vannak választott és állandó tagjai, az utóbbiak közé tartozik a helyi plébános, kántor és a helyi hitoktató – esetünkben Kovács Zsolt, Szabó Tamás és Birtalan Sándor. A következő három évben választott egyháztanácsosi tisztséget tölt be Salló Ferenc, Sárkány József, Potyó Ágoston, Potyó József, Keresztes István, Márton Róbert, Bocskor István, Keresztes László, László Attila, Szabó Zsolt, Bálint Zoltán, Bodó István, Tamás Márton, Bocskor Dávid, Nagy S. Gábor, Szőcs Tibor, Schrádi László, Keresztes Mátyás, György András, Nagy András. „Az élet minden területén szükség van a vérfrissítésre, így az egyháztanácsba is kellenek az új emberek, az új ötletek. Bízom benne, hogy az idei változás bebizonyítja ennek hasznosságát” – emelete ki Zsolt atya.