Az első telekkönyvezési program keretében felmért parcellák nyilvántartása