A Csíkszentmárton Község Polgármesteri Hivatalában működő Földrendezési Bizottság az érdekeltek tudomására hozza, hogy az országos kataszteri program keretében beindította az alábbi dűlőkben lévő parcellák első telekkönyvezését:

Csernepatak, Kövesoldal, Rugát, Kövespatak, Csécsénd, Harukály, Hurrogató, Györötszege, Bolond-mező, Orjos patak, Aszusarok, Ülő patak, Czege, Farkasoké, Kicsi mező (kaszálók), Szármán, Pipagyár.

Amennyiben van olyan személy, aki a fent jelzett dűlőkben birtoklevéllel rendelkező parcellát ideiglenes adásvételi szerződéssel (zsebszerződéssel) megvásárolt, úgy ennek érvényesítése érdekében folyó év október 30-ig jelentkezzen a hivatal földrendezési irodájában.