Templombúcsú Szent Márton tiszteletére

November 12-én búcsús szentmisével emlékeztek Tours-i Szent Márton püspökre, Csíkszentmárton egyházközségének védőszentjére. Az ezt megelőző napokban ft. Kovács Zsolt plébános vezetésével az egyházközség hívei lelkinapokat tartottak és ráhangoló elmélkedésekkel készültek az ünnepre. A lelkiek mellett külsőleg is sikerült felkészülni, hiszen az ünnepet megelőző napon takarító kalákát tartottak a templomban és a templomkertben is. A búcsús szentmise előestéjén – amely idén pont november 11-re, Szent Márton emléknapjára esett – a hagyományokhoz híven megtartották a fáklyás körmenetet is Szent Márton tiszteletére. Az előesti szentmisét ft. Csüdör Imre, jobbágyfalvi plébános celebrálta, amelyben egyébként a volt szomszédok, barátok kezdeményezésére a nemrég elhunyt dr. Kakucs Sándorról, községünk egykori nagyra becsült körorvosáról is megemlékeztünk. Az ünnepi eseménysorozatot a Mária Rádió idén is élőben közvetítette.

Nem érhető el leírás a fényképhez.

A vasárnapi búcsús szentmisén a zsúfolásig megtelt plébániatemplomban a legszentebb áldozatott ft. Papp Márton csíkszentkirályi plébános mutatta be. Szentbeszédében kiemelte, hogy Szent Márton püspök cselekedeteit az Istenbe vetett mélységes hite és a felebaráti szeretete vezérelte, aki egy értéksüllyesztő világban felismerte, hogy a valódi értékek az emberben vannak. Ezzel vonta párhuzamba a jelenlegi világ gondolkodását: „Ebben az irányított káoszban fel tudjuk-e ismerni, hogy az értékek az emberben vannak? El tudjuk-e fogadni, hogy a kereszténység nem egy öncélú vallás, életmód, hogy a világon semmi nem öncélú. Szent Márton püspök élete nyomán megérthetjük, hogy elsősorban nem a szociális tett vagy a szolidaritás a fontos és nem az odaadott fél a lényeg. Isten ugyanis nem éri be félmegoldásokkal. Nem a fél köpenyemet kéri, hogy takarjam be vele a koldust, hanem magát a köpenyhordozót, engem a teljes valódi énemmel.” Elmélkedését azzal zárta, fontos, hogy fejlesszük magunkban a másik ember iránti érzékenységünket, a másik ember problémáira való jószándékú odafigyelést: „Igyekezzek akár Szent Mártoni hitemmel látni és szemlélni a világot, ahol élek, akkor is, ha az a világ bűnös vagy az embert kudarcok kísérik. Ahogy akkor Szent Mártonnak, ma nekünk is bátorságra van szükségünk ahhoz, hogy a világ eseményeit figyelve az evangélium szerint merjünk élni. Ma, amikor úgy tűnik, hogy elindul a talaj az emberiség lába alól, erősítsük meg a hitünket abban, hogy a világ minden nehézsége ellenére a Teremtő Isten tenyerén vagyunk. Tudatosítsuk egyre jobban magunkban, hogy elmúlik minden, de egyedül az Ő szeretete marad meg örökre. Éljünk a szeretet ragyogásában, ismerjük meg egyre jobban a jótett örömét, vállaljunk sorsközösségét embertársainkkal, szabaduljunk meg az előítéletektől és legyünk a béke jó munkásai családunkban és a világban.”

Szent Erzsébet búcsú Úzvölgyében

Egy héttel később, november 18-án, szombaton az úzvölgyi hadikápolnánál is búcsús szentmisét tartottak a kápolna védőszentje, Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletére. A zord, havas időjárás ellenére több, mint száz zarándok látogatott ki az Úzvölgyébe. Az ünnepi szentmisét Mazai Tihamér gyimesbükki segédlelkész mutatta be, ft. Kovács Zsolt csíkszentmártoni plébános koncelebrálásával. Ezt követően pedig a plébániával való sikeres együttműködésének köszönhetően az egyháztanács meleg bográcsolással vendégelte meg a zarándokokat a havas, hideg időben.

Bodó Szabolcs

Nem érhető el leírás a fényképhez.