Minden 18-ik életévét betöltött fiatal férfinek jelentkeznie kell a Hargita Megyei Katonai Parancsnokságnál – Csíkszereda Vár tér 1. sz. – a nyilvántartásba vételük miatt a 2005-ben keltezett 395-ös számú törvény értelmében. A román állampolgárságú férfiaknak kötelességük ugyanis a felnőttkor betöltését követő hat hónapon belül jelentkezniük a katonai parancsnokságokon a katonai nyilvántartásba vétel céljából. Ezen kötelesség elmulasztásáért 100-tól 300 lejig terjedő bírságot rónak ki. Az előírás alól kivételt képeznek a katonai kiképzést teljesített állampolgárok, emellett akik már korábban nyilvántartásba voltak véve, valamint a rokkantsági bizonyítvánnyal rendelkezők – számolta be átiratában a Hargita Megyei Katonai Parancsnokság.