A Csíkszentmárton Község Polgármesteri Hivatalának Szociális osztálya a lakosság tudomására hozza, hogy 2021. október 25-től megkezdődik a fűtéstámogatásra valamint a kiegészítő támogatásra (Supliment pentru energie) a dossziék leadása. A típusnyomtatványokhoz a Polgármesteri Hivatal Szociális irodáján lehet hozzájutni (október 20 után), valamint letölthető a Hivatal honlapjáról: www.csikszentmarton.ro

A fűtéstámogatás, valamint a kiegészítő támogatás megszerzéséhez a szükséges iratokat november 17-ig kérjük eljuttatni.

Szükséges iratok: – kérés és nyilatkozat

 • személyi igazolvány másolatok, (a házszám azonos kell legyen a jelenlegi lakhellyel)
 • 14 éven aluli gyerekeknek keresztlevél másolat;
 • házasságlevél másolat,
 • örökbefogadási és gyermek elhelyezési bírósági végzés, esetenként,
 • válási végzés másolata, esetenként,
 • jövedelem-igazolások a kérés dátumát megelőző hónapra: fizetésigazolás (nettó jövedelemmel és tartalmaznia kell az ételjegyek értékét is), nyugdíjszelvény, munkanélküli segélyt igazoló szelvény (sommerszelvény), fogsági díjról a szelvény, magánvállalkozóknak és munkanélkülieknek a Pénzügy által kibocsátott jövedelem igazolás, gyermeknevelési támogatást igazoló szelvény. A GYEREKSEGÉLYT, CSALÁDI PÓTLÉKOT, ISKOLAI ÖSZÖNDÍJAT, OVÓDÁSOKNAK JÁRÓ ÉRTÉKJEGYET, NAPSZÁMBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMET NEM KELL BELESZÁMITANI!
 • közbirtokossági tagsági könyvecske másolata – a közbirtokosságoknál levő arányjog is jövedelemnek számít,
 • lakhatást igazoló akta, (bérházban lakók számára hivatalos bérleti szerződés, hogy szerepelnek az adott címen),
 • a Polgármesteri Hivatal mezőgazdasági osztályáról igazolás a földterületről és az állatállományról;
 • a tulajdonban vagy használatban levő autó törzskönyv másolata
 • 18 éven felüli diákoknak iskolai igazolás,
 • villanyszámla a kérés dátumát megelőző hónapra,
 • gázszámla a kérés dátumát megelőző hónapra.

 

A 226/2021- es TÖRVÉNY értelmében a következő személyek nem jogosultak fűtéspótlékra és kiegészítő támogatásra:

 • az egy személyre eső jövedelem nagyobb mint 1386 lej család-, és 2053 lej egyedülálló személy esetében;
 • egynél több lakással rendelkezik,
 • az alábbiakban felsorolt járművek vagy gépek valamelyikével rendelkezik:
  • 10 évesnél fiatalabb személygépkocsi vagy motorkerékpár
  • 2 vagy több 10 évnél idősebb személygépkocsi vagy motorkerékpár
  • haszonjármű, kamion, kisbusz
  • traktor, mezőgazdasági gépek
  • kalapácsmalom, körfűrész (cirkula), láncfűrész, fafeldolgozó gépek
 • 3 000 lejnél nagyobb banki betét

5) 2 000 m2 –nél (20 ár) nagyobb belterület

*** Mezőgazdasági terület/állatok után az éves jövedelmi értéket a szociális irodán számolják ki, amely nem haladhatja meg egyedülálló személy esetén az 1000 eurót és család esetén a 2500 eurót.

A területalapú támogatást (APIA) is be kell írni. (összérték/12)

   A kérésben feltüntetett személyek száma meg kell egyezzen a Gazdasági nyilvántartóban szereplő személyek számával.

 

A hamis nyilatkozat, amelyben több családtag, vagy kisebb jövedelem szerepel, mint a valóságban, bűncselekménynek minősül és a Büntetőtörvénykönyv rendelkezései alapján büntetést von maga után.                                                           

 

     2021 november 15 és 2022 március 31. között ha változás történik anyagi vagy családi összetétel szinten, kötelesek jelenteni 5 (öt) napon belül a Polgármesteri Hivatal szociális osztályán!

 

 

                                                              Polgármesteri Hivatal

                                                                    Szociális Iroda