Július végéig még várják azokat a hálózati ivóvízfogyasztókat, akik a vonatkozó előírások értelmében csatlakoznának a szennyvízhálózatra is, hogy elkerüljék a mulasztás miatti bírságolást.

Mint arról már beszámoltunk, a 91/271/CEE EU-s irányelv, illetve a 241/2006-os törvény értelmében kötelezővé tették azon vízhasználók csatlakozását a kiépített szennyvíz-csatorna hálózatra, ahol erre adottak a műszaki feltételek. Az eddig kivárók július 31-éig csatlakozhatnak a rendszerre bírságolás nélkül, mindazon személyek, akik elmulasztják vagy megtagadják a csatlakozást, azok a vonatkozó jogszabály értelében kétezer és négyezer lej közötti bírságban számíthatnak, amelyet a Környezetvédelmi Őrség szab ki. Azon községbeli lakosokat, akiknek módjában áll a rácsatlakozás, májusban levélben értesítette az önkormányzat a teendőkről.

Akik ezt követően csatlakoznának a hálózatra, azok első lépésként Csató Gáborral, a Harvíz Rt. területi megbízottjával vehetik fel a kapcsolatot, akinél számla ellenében be lehet fizetni a kedvezményesen 80 lejes engedélyezési díjat – ennek egyébként a teljes ára 270 lej lenne. Az engedélyt legkésőbb 15 napon belül kézhez kapják az igénylők. Miután a megbízott ellenőrizte a csatlakozás kivitelezését, azonnal megkötik a szolgáltatói szerződést. Ezzel a szerződéssel – amelyet a helyi polgármesteri hivatalnál is be kell mutatni – igazolható a rácsatlakozás.