Fotó: Pixabay.com

Fotó: Pixabay.com

A növényi hulladék égetése belterületen és külterületen egyaránt csak a vonatkozó jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, környezetvédelmi) betartása és a szükséges engedélyek birtokában lehetséges – hívta fel a helybéliek figyelmét László Antal. Az alpolgármester hangsúlyozta, a lábonálló növényzet, a tarló, növénytermesztésből, erdőkitermelésből származó, valamint a kerti hulladék szabadtéri égetése tilos. Ahogyan TILOS az avar, a tarló, a legelő, az erdőben keletkezett növényi hulladékok irányított égetése is. Belterületi ingatlanok esetében a helyi önkormányzat engedélyével, feltételekhez kötve lehetséges a hulladékok égetése.

Mindazon személyek, akik jelen szabályzat ellen vétenek a 195/2005-ös környezetvédelmi szabályzat értelmében megbírságolhatók: a szabályszegő természetes személyek 3000–6000 lej, míg a jogi személyek 25 000–50 000 lej pénzbírságra számíthatnak.