Az Európai Bizottság határozatának megfelelően 2021-ben minden tagországban népszámlálást kellett volna tartani, azonban a világjárvány miatt ezt több ország is kénytelen volt elhalasztani. Romániában 2022. március 15. és július 17. között lesz a népszámlálás.

A számbavétel során az ország lakosságának 2021. december 1-jei állapotát rögzítik, alapadatokat gyűjtenek azokról a román és nem román állampolgárokról, akiknek állandó tartózkodási helye Romániában van. Ennek alapvető célja a lakosság számának és életkörülményeinek feltárása.

A romániai magyarság számára különösen nagy tétje van a népszámlálásnak, ugyanis számos, eddig elért jogunk függ attól, hogy hányan élünk az országban.

A népszámlálás eredményei nagymértékben meghatározzák majd a kisebbségi és nyelvhasználati jogaink érvényesülését, az iskoláink, egyetemeink, egyházaink, kulturális intézményeink sorsát az elkövetkező tíz évben, ezért lényegesen fontos, hogy mindannyian részt vegyünk rajta.

Azok a személyek is bekerülnek az adatbázisba, akik valamilyen oknál fogva kimaradnak a népszámlálásból, azonban fontos tudni, hogy őket az Országos Statisztikai Hivatal utólag emeli be a népszámlálási adatbázisba különböző állami nyilvántartásokból, etnikum, anyanyelv és felekezeti hovatartozás nélkül!!!

Korábbi felmérések alapján 1,1 millió magyar él Romániában.

Amennyiben a magyarok részvételi aránya csökken a népszámláláson, kockázatos, hogy a közösség hivatalosan kimutatott lélekszáma egymillió alá esik, ezért ma már nem csak az a kérdés, hogy hány magyar van Romániában, hanem hogy ebből hányan lesznek megszámolva.

Ha valakinek csak az egyik szüleje magyar, de ismeri, beszéli a magyar nyelvet, magyar egyházban keresztelték vagy magyar tanintézménybe járt, bátran vállalhatja magyar identitását a népszámláláson. Ezzel a többségtől nem vesz el semmit, de segíti a kisebbségi közösséget és egyben gazdagítja Erdély sokszínűségét. Mivel Romániában a nyelvhasználati jogokat nem az anyanyelvhez, hanem a népszámláláson vallott etnikumhoz kötik, lényegesen fontos, hogy a magyar nyelven beszélő személyek az etnikumnál is lehetőleg a magyart jelöljék meg.

Továbbá azok a romániai magyarok is beleszámítanak az ország lakosságába, akik ideiglenesen külföldön tartózkodnak. Fontos, hogy a kétlakiak, idénymunkások, külföldön tanulók, a közelmúltban kimentek is rezidens lakósként regisztráljanak, mint időszakosan távol lévő személyek, függetlenül attól, hogy milyen okból és mióta tartózkodnak külföldön. Az ő esetükben is érvényes lesz ez az eljárásmód, miszerint ha nem regisztrálnak, utólag emelik be őket az adatbázisba, a rájuk vonatkozó alapinformációk teljessége nélkül.

A korábbi népszámlálásokhoz képest újdonságnak számít, hogy bevezették a népszámlálás önkitöltéses szakaszát, amely 2022. március 14-én kezdődik és május 15-ig tart. Ebben az időszakban mindenkinek lehetősége lesz, hogy előzetes online regisztráció után a www.recensamantromania.ro oldalon virtuális formában kitöltse a magyar nyelvű kérdőívet magára és családjára vonatkozóan.

Az önkitöltéses időszak alatt akinek tanácsra, segítségre lesz szüksége a kitöltésben, igénybe veheti egy felkészített számlálóbiztos segítségét a polgármesteri hivatalnál.

Érdemes azonban tudni, hogy az online önkitöltés szakasza előbb lezárul, mint maga a népszámlálás. Akik maguk szeretnék kitölteni a kérdőívüket, azoknak ezt 2022. március 14. és május 15. között kell megtenniük. Utána már csak a május 16. és július 17. közötti időszakban a hagyományos, személyes lekérdezés keretében lesz lehetőség válaszolni a kérdésekre, amikor a népszámlálási biztosok keresik fel a lakásukban azokat, akik az önkitöltéses szakaszban nem válaszoltak.

A hatályban lévő népszámlálási törvény értelmében az összeírás magyar nyelven is történhet, mind az önkitöltés, mind pedig a személyes lekérdezés esetében.

Bátorítunk mindenkit a népszámláláson való igényes részvételre!