A 6/2014-es számú helyi tanácshatározat alapján az alábbiakban ismertetjük Csíkszentmárton község legeltetési szabályzatának néhány fontos pontját:

-Csíkszentmárton község területén csak megszervezett formában (csorda, nyáj) lehet legelőt használni és állatokat legeltetni. A nem megszervezett formában történő legeltetés a 72/2002-es törvény értelmében kihágásnak minősül és 500-1500 lejig büntetendő.

-A legeltetési időszak április 24. és december 1. között van. Május 10. és október 20. között a pásztor a kijelölt állatállományt a szerződésben kijelölt területen köteles legeltetni. Október 20-ig minden földtulajdonos köteles területeiről a termését betakarítani. A nyárra kijelölt helyet az állatállomány október 20. után hagyhatja el, ezután a területtulajdonosok írásos beleegyezésével használhatók legeltetésre a benti területek is.

-Május 10. és október 20. között a pásztor abban az esetben költöztetheti el az állatállományt, ha írásban ezt jelzi a Polgármesteri Hivatalnál és a költöztetés oka kimondottan a szárazság, a vízhiány lehet. Ebben az esetben a szerződését ellenőrzés után módosíthatják. Őrizetlenül nem lehet semmilyen haszonállatot legeltetni, ellenkező esetben a területeken fellépő károk felelőssége a pásztort terheli. A meg nem engedett területen való legeltetés és határidő előtti területváltoztatás a 72/2002-es törvény értelmében kihágásnak minősül és 2000-4000 lejig büntetendő.

-Minden pásztor köteles a területtulajdonosokkal haszonbérleti szerződést kötni, amely területeken legeltetni akar, ez úgy a kinti, mint a benti területekre egyaránt érvényes. A Polgármesteri Hivatal elfogadja akár a kézzel írott szerződést is. A területtulajdonos beleegyezésével használhatja az adott területet abban az időszakban, ahová az besorolható a legeltetési szabályzat fentebb említett pontjai értelmében.

-A pásztor a Polgármesteri Hivatalnál kérés alapján legeltetési engedélyt kérhet, amelyhez szükséges a területtulajdonsokkal kötött haszonbérleti szerződés, állatbejegyzési iratok és minden állattulajdonossal kötött bérleti szerződés. A legeltetési engedély mellé lesz csatolva egy térkép is, feltüntetve azokkal a területekkel, amelyet a nyári időszakban használhat legeltetésre. A legeltetési engedély azért is szükséges, mert vadkár esetén a vadásztársaság csak azokat a kárjelentéseket fogadja el, amely pásztoroknak legeltetési engedélye van.

-A juhnyájak őrzői kötelesek csak olyan kutyákat tartani a juhnyáj körül, amelyek koloncot viselnek. A pásztorkutyákat az esztena mellett megkötve kell tartani. Kihajtás esetén a vadállomány védelme érdekében a pásztorkutyák 100 méternél messzebbre nem hagyhatják el a nyájat. A juhnyájak őrzői emellett kötelesek legalább 100 méteres távolságban kijelölni egy adott területen az esztena jelenlétét és körülhatárolni azt a területet, ahová a nyilvánosság számára tilos a belépés. Az ebben a pontban említettek be nem tartása 250-500 lejes pénzbírsággal büntetendő.

-Tilos a gyújtogatás a legelőn vagy olyan helyen, ahol a tűz átterjedhet más szomszédos területekre, az év bármely szakában a terület állapotától függetlenül. Tilos továbbá az ellenőrizetlen hulladék eldobása is a legelőn. A gyújtogatás és a szemetelés a 137/1995-ös törvény értelmében fizikai személyek esetén 100-600 lejjel, jogi személyek esetén 500-3000 lejjel büntetendő.

Bővebb információkért keressék a község alpolgármesterét, László Antalt.

Bodó Szabolcs