Eddig nem látott károkat okozott a június közepi áradás községünkben: többek között lakóházak károsultak, váltak lakhatatlanná, kerítések dőltek ki, állatok pusztultak el.

Évtizedek óta nem volt a június 17-eihez hasonló mértékű károkat okozó áradás községünkben. A jelentős esőzés nyomán megduzzadt Szentmárton- és Csekefalva-pataka, kiömlöttek medrükből, s az erős sodrású víz mintegy derékmagasságban hömpölygött le Csíkszentmárton, illetve Csekefalva között. Az ár az útról elsodort több autót, néhányat meg is rongált, egyes szakaszokon feltörte az aszfaltréteget, de még kútfödémet is lerombolt. Ugyanakkor a víz betört a portákra, összetört kapukat, kerítéseket, behatolt pincékbe, lakásokba, ahol megrongált kazánokat, összedöntött csempekályhákat, felszaggatott parkettákat, csempéket. Egy-egy lakásba másfél méteres magasságban hatolt be a víz, és olyan pince is volt, amelynek beomlott a fala. Az istállókban, olakban juhok, nyulak, tyúkok pusztultak el. Az ár elvonulása után vastag iszapréteg borított be mindent, másnap az önkéntesek – helyiek és szomszéd falubeliek egyaránt – hozzáfogtak a megállt vízmennyiség kiszivattyúzásához, a károk helyreállításához. Többnapos munka során sikerült a pincékből, kutakból kiszivattyúzni a felgyülemlett koszos vizet, elhordani az ár után maradt iszapot, törmeléket. Az árvíz mintegy kétszáz portát érintett, ebből negyvenre tehető a legsúlyosabb esetek száma. A portákon okozott kár becsült értéke hozzávetőleg 1,6 millió lej, emellett a községi utak helyreállításához egymillió lejre, míg a sérült megyei útszakasz kijavításához további 20 millióra lesz szükség.