A romák közösségi beilleszkedését segítené az augusztus elsejétől induló cigánypasztorációs tevékenység Alcsíkon. Községünkben egyeztettek a témáról.

Július 10-én községünkbe látogatott Ft. Msgr. dr. Kovács Gergely a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke. A találkozóra ismerkedő célzattal került sor az egyházmegye újonnan kinevezett vezetője, az alcsíki papság valamint a régió és a megye vezetőségének részvételével. A rendkívül jó hangulatú és konstruktív találkozó során áttekintették az egyház és a polgári vezetés közös eredményeit, amelyek kölcsönösen az egyház megerősödését és a hívek lelki megújulását segítik elő. Az érsek atya köszönetét fejezte ki mindazért a rendkívüli támogatásért, amelyet Hargita megye folyósít az egyházaknak, valamint a községek szintjén tapasztalható hathatós együttműködésért.

A találkozó egyik sarkalatos témája a cigánypasztoráció beindításának kérdése volt. Amint azt a jelenlevő egyházi és világi elöljárók is megfogalmazták, ez egy rendkívül kényes, de ugyanakkor megkerülhetetlen kérdés. Mára a régió lakosságának mintegy 12%-át teszi ki a cigányság, és nem mehetünk el a kérdés mellett mintha nem is létezne, mert a közömbösség nagyban árt a székely-magyar közösségnek is. Meg kell ragadni minden olyan lehetőséget, amely ennek a társadalmi rétegnek a közösségi integrációját szolgálja, olyan módon, hogy az mindenkinek jó legyen, az érintetteknek is, de a székely-magyar közösségnek is.

A hit egy olyan eszköz, amely bárkit hatékonyan megérinthet, ebből nem kivételek a cigányok sem, amennyiben kellőképpen meg lehet szólítani őket. Az érsekség saját eszközeivel szeretne segíteni rajtuk.

Mint ismeretes, a Szent Péter és Pál apostolok főünnepén felszentelt három újmisés egyike, a cigány származású Kalányos Ottó, első papi állomáshelyén, Csíkszentkirályon nemcsak segédlelkészi teendőket lát el augusztus 1-jétől, hanem Kovács Gergely érsektől alcsíki cigánypasztorációs lelkészi megbízást is kapott. Ez a lelkészi megbízatás nem szól senki ellen, nem vesz el senkitől semmit, csupán egy segítség kíván lenni a lelkipásztorok munkájában, egy új plusz impulzus és lehetőség ennek a rendkívül nehéz kérdésnek a kezelésében.
A jelenlevő egyházi és világi vezetők támogatásukról biztosították a feladattal megbízott tisztelendőt.

Lehajolni a szegényekhez

Kalányos Ottó papi jelmondata: Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek, nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket (Mk 2,17). Mint ahogy a Vasárnap katolikus hetilapnak nyilatkozta, ez a szentírási rész magáért beszél. „Csodálatos egy évet tölthettem gyakorlati éven Márkus András atyánál és a Szeretet Misszionáriusainál, vagyis a cigány testvérek pasztorálásával. Szép és értékes év volt, de rájöttem arra, hogy programterv nélkül nem lehet elindulni. Fontos azok pasztorálása, akikhez kevésbé fordulunk. Lehajolni a szegényhez és beteghez nagy dolog, de fontos is. Persze én is lehetek az a beteg és a bűnös, akit Jézus Krisztus meghív. Egyet biztosan tudok. Jézust követve meg kell tennem mindent annak érdekében, hogy azok az emberek, akik eltávolodtak az egyháztól, visszavezessem Jézus segítségével az örök élet vizének forrásához. Jelmondatom így nyer valóságot! Imádkozzatok továbbra is papi és szerzetesi szolgálatért, mert az aratnivaló sok, de a munkás kevés!” – fogalmazott.