Újra megnyílt a községi könyvtár

Hosszú szünet után, május 2-án községi könyvtárunk ismét kinyította ajtaját olvasói számára. A könyvtár életében történtek változások is, amelyeket ismertetni szeretnék a falu olvasói közösségével.

Az egyik ilyen változás a könyvtáros személyére vonatkozik. Megtiszteltés számomra, hogy én tölthetem be ezt a feladatkört. Azt hiszem mindenki ismer a községben, így nem is kell bemutatkoznom. Könyvtárosnak lenni, egy újabb kihívás számomra, melyet örömmel és legjobb tudásom szerint igyekszem teljesíteni.

A könyvtár nyitvatartási programja is változott, így kedden és csütörtökön reggel 7:30-tól délután 15:30-ig várom az olvasókat, szerdán pedig 10:00-től este 18:00 óráig. Mivel a könyvtáros feladatkörébe tartozik a kultúrgondnokság is, így, amennyiben a megadott program ideje alatt nem tartózkodnék a könyvtárban, a kúlturotthonban végzem teendőimet. Az elérhetőségeim megtalálhatóak a program alatt, de akár interneten is.

Könyvtárosként legfontosabb feladatom, hogy olvasásra buzdítsam közösségünket. A községi könyvtár könyvállománya sajnos a közelmúltban nem gyarapodott, ezért fő célom ennek bővítése. Az első lépéseket meg is tettük, hisz a Jótékonysági ruhavásár bevételét új gyerekkönyvek vásárlására fordítottuk. Emellett folyamatosan érkeznek különböző könyvadományok is, melyek gyarapítják könyvtárunk állományát. A közeljövőben pedig újabb programokat tervezünk, hogy újabb könyvekkel, élettel és olvasóval töltsük meg könyvtárunkat.

Modern világunkban, meglátásom szerint, de a statisztikák is ezt bizonyítják, egyre kevesebben olvasnak könyveket, inkább a modern technika nyújtotta élvezetek kerülnek előtérbe. Ez sajnos egy szomorú valóság, de miért ne változtatnánk rajta? Egyre többször bebizonyosodott már, hogy ezek a modern módszerek nem a kivánt eredményt nyújtották.

Az olvasásnak számtalan érdekes és pozitív hatása van. Többek között fejleszti a memóriát, javítja a koncentrációs képességet, bővíti a szókincset, műveltebbé tesz, csökkenti a stresszt, s ezáltal pozitív hatással van az egészségre is, és nem utolsó sorban szórakoztató jelleggel bír. A felsoroltak is azt bizonyítják, hogy az olvasás egy pozitív és hasznos tevékenység.

Ezért arra buzdítok kicsit és nagyot, fiatalt és időset, hogy éljenek a könyvtárunk nyújtotta lehetőséggel, térjenek be hozzám és kölcsönözzenek bátran könyveket!

Charles William Eliot így vélekedett a könyvekről: “A könyvek a legcsendesebb és legkitartóbb barátok; a legelérhetőbb és legbölcsebb tanácsadók, és a legtürelmesebb tanítómesterek.” Legyen ez az idézet újra megnyílt könyvtárunk mottója, ösztönzésképpen közösségünk múltbeli és jövőbeli olvasói számára.

Szeretettel várok minden kedves olvasni vágyó érdeklődőt.

Benke Mónika, könyvtáros.

Alcsíki fúvóstalálkozó immár tizenkettedszer

2022-ben Csíkszentgyörgy községben szervezzük az alcsíki fúvószenekarok legrangosabb seregszemléjét az Alcsíki Fúvóstalálkozót.

A 2000-es évek elején fellendült a fúvószene iránti érdeklődés a régióban. Sorra alakultak, vagy szerveződtek újra a régió fúvószenekarai. Lelkes helyi szervezők, zenészek kezdeményezését pártolták fel az önkormányzatok, vagy helyenként a közbirtokosságok. Nagy szükség volt a támogatókra, hiszen nélkülük nem sikerült volna beszerezni a hangszereket, formaruhákat és bíztosítani a szakszerü oktatást.

2011-re már nyolc zenekar működött a régióban szakavatott oktatók vezetésével. Ekkor úgy gondoltuk, hogy eljött az idő egy rangos seregszemlére, ahol találkozhat a régió nyolc zenekara. Az első találkozót Csíkszentmártonban szervezte az Alcsík Kistérség Fejlesztési Társulás az önkormányzat társszervezésében. Itt döntöttük el, hogy évente más-más helyszínen találkozunk, ellátogatunk minden zenekar otthonába egy fergeteges örömzenélés keretében. Ennek megfelelően az éves seregszemlére egy év kivételével minden évben sor került. Az évek során a régió igazi művelődési gyöngyszemévé érett ez a rendezvény, sok-sok örömteli zenés pillanatot okozva sok zenekedvelő embernek. Az évek során megtapasztalhattuk azt a hihetetlen zenei, szakmai fejlődést is, amelyen a zenekarok átmentek. Azon túl, hogy az adott települések meghatározó művelődési tényezőivé váltak a zenekarok és nélkülözhetetlenek a települések ünnepi rendezvényeiről, mára már több minősített vagy nemzetközi megmérettetésen átment zenekarunk is van. Külön öröm számunkra, hogy ennek az aktív zenélésnek következtében sok fiatal választotta a zenét élethívatásának. Sőt, ma már több zenekar is van ahol úgymond saját nevelésü karmester oktat. Külön öröm számunkra, hogy a zenekarok száma is növekedett. Az ezévi találkozón mutatkozik be a csíkszentléleki zenekar.

2022 július 17-én, vasárnap 12 órai kezdettel a csíkszentgyörgyi sportpályán tehát egy fergeteges fúvószenekari rendezvényre számíthatunk. A rendezvény házigazdája Csíkszentgyörgyi Közbirtokosság Havasalja Fúvószenekar. Meghívást kapott még a Csíkbánkfalvi Közbirtokosság Bánk Bán Fúvószenekara, a Csíkszentimrei Szent Imre Ifjúsági Fúvószenekar, az Újtusnádi Pro Musica Egyesület Fúvószenekara, a Csíkkozmási Tuzson János Fúvósegyesület Zenekara, a Csíkzentmártoni Poszogó Fúvószenekar, a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar, a Csíkszentkirályi Fúvószenekar, valamint az újonc Csíkszentléleki Ifjúsági Fúvószenekar.

A rendezvény szervezői, az Alcsík Kistérség Fejlesztési Egyesület valamint Csíkszentgyörgy Község Polgármesteri Hivatala szeretettel vár minden fúvószenét kedvelő érdeklődőt.

 

Gergely András

az Alcsík Kistérség Fejlesztési Egyesület elnöke

Élsportolóval büszkélkedhetünk

Románia legjobb hokisainak listáján szerepel a csíkszentmártoni származású 17 éves Nyisztor Ákos, aki hároméves korától szenvedélyes jégkorongozó. A román bajnokságban a VSK Csíkszereda csapatánál – és a magyar bajnokságban a Székelyföldi Jégkorong Akadémia csapatában játszik. Szülei, de leginkább édesapja biztatására állt jégre, és azóta is elszántan törekszik, hogy edzésről edzésre, mérkőzésekről mérkőzésekre a legtöbbet hozza ki magából. Bár az ingázás miatt sokszor kihívást jelentett, hogy elérjen az edzésekre és a sportolás miatt sokat kellett az iskolából is hiányoznia mégis így vélekedik „Sosem éreztem, hogy abba akarom hagyni. Inkább azon dolgozok, hogy egyre magasabb szintre jussak, és a maximumot hozzam ki magamból”. Kitartó, kemény munkájának gyümölcseként idén az U18-as román válogatottal a világbajnokságon játszhatott: „A világbajnokságon elért eredmény csapat szinten nem úgy alakult ahogy terveztük, viszont voltak egyénileg jó teljesítmények és nekem is jól ment a játék” – mesélte élményeit a jégkorongozó. Kérdésemre, hogy mit üzenne az ő korosztályában lévő fiataloknak ezt mondta:

„Csapatsportnak fogni megéri. Nagyon jó tanulság, rengeteg élménnyel jár. Itt lehet megtanulni, hogy egy csapatként hogyan haladjunk előre, mert egyedül nem lehet nyerni, csak együtt”.

Bogács Éva

Megszámláltatunk..

Az Európai Bizottság határozatának megfelelően 2021-ben minden tagországban népszámlálást kellett volna tartani, azonban a világjárvány miatt ezt több ország is kénytelen volt elhalasztani. Romániában 2022. március 15. és július 17. között lesz a népszámlálás.

A számbavétel során az ország lakosságának 2021. december 1-jei állapotát rögzítik, alapadatokat gyűjtenek azokról a román és nem román állampolgárokról, akiknek állandó tartózkodási helye Romániában van. Ennek alapvető célja a lakosság számának és életkörülményeinek feltárása.

A romániai magyarság számára különösen nagy tétje van a népszámlálásnak, ugyanis számos, eddig elért jogunk függ attól, hogy hányan élünk az országban.

A népszámlálás eredményei nagymértékben meghatározzák majd a kisebbségi és nyelvhasználati jogaink érvényesülését, az iskoláink, egyetemeink, egyházaink, kulturális intézményeink sorsát az elkövetkező tíz évben, ezért lényegesen fontos, hogy mindannyian részt vegyünk rajta.

Azok a személyek is bekerülnek az adatbázisba, akik valamilyen oknál fogva kimaradnak a népszámlálásból, azonban fontos tudni, hogy őket az Országos Statisztikai Hivatal utólag emeli be a népszámlálási adatbázisba különböző állami nyilvántartásokból, etnikum, anyanyelv és felekezeti hovatartozás nélkül!!!

Korábbi felmérések alapján 1,1 millió magyar él Romániában.

Amennyiben a magyarok részvételi aránya csökken a népszámláláson, kockázatos, hogy a közösség hivatalosan kimutatott lélekszáma egymillió alá esik, ezért ma már nem csak az a kérdés, hogy hány magyar van Romániában, hanem hogy ebből hányan lesznek megszámolva.

Ha valakinek csak az egyik szüleje magyar, de ismeri, beszéli a magyar nyelvet, magyar egyházban keresztelték vagy magyar tanintézménybe járt, bátran vállalhatja magyar identitását a népszámláláson. Ezzel a többségtől nem vesz el semmit, de segíti a kisebbségi közösséget és egyben gazdagítja Erdély sokszínűségét. Mivel Romániában a nyelvhasználati jogokat nem az anyanyelvhez, hanem a népszámláláson vallott etnikumhoz kötik, lényegesen fontos, hogy a magyar nyelven beszélő személyek az etnikumnál is lehetőleg a magyart jelöljék meg.

Továbbá azok a romániai magyarok is beleszámítanak az ország lakosságába, akik ideiglenesen külföldön tartózkodnak. Fontos, hogy a kétlakiak, idénymunkások, külföldön tanulók, a közelmúltban kimentek is rezidens lakósként regisztráljanak, mint időszakosan távol lévő személyek, függetlenül attól, hogy milyen okból és mióta tartózkodnak külföldön. Az ő esetükben is érvényes lesz ez az eljárásmód, miszerint ha nem regisztrálnak, utólag emelik be őket az adatbázisba, a rájuk vonatkozó alapinformációk teljessége nélkül.

A korábbi népszámlálásokhoz képest újdonságnak számít, hogy bevezették a népszámlálás önkitöltéses szakaszát, amely 2022. március 14-én kezdődik és május 15-ig tart. Ebben az időszakban mindenkinek lehetősége lesz, hogy előzetes online regisztráció után a www.recensamantromania.ro oldalon virtuális formában kitöltse a magyar nyelvű kérdőívet magára és családjára vonatkozóan.

Az önkitöltéses időszak alatt akinek tanácsra, segítségre lesz szüksége a kitöltésben, igénybe veheti egy felkészített számlálóbiztos segítségét a polgármesteri hivatalnál.

Érdemes azonban tudni, hogy az online önkitöltés szakasza előbb lezárul, mint maga a népszámlálás. Akik maguk szeretnék kitölteni a kérdőívüket, azoknak ezt 2022. március 14. és május 15. között kell megtenniük. Utána már csak a május 16. és július 17. közötti időszakban a hagyományos, személyes lekérdezés keretében lesz lehetőség válaszolni a kérdésekre, amikor a népszámlálási biztosok keresik fel a lakásukban azokat, akik az önkitöltéses szakaszban nem válaszoltak.

A hatályban lévő népszámlálási törvény értelmében az összeírás magyar nyelven is történhet, mind az önkitöltés, mind pedig a személyes lekérdezés esetében.

Bátorítunk mindenkit a népszámláláson való igényes részvételre!

Igényelhetővé válnak a mezőgazdasági támogatások

Bár a megszokott forgatókönyvet átírhatja a járványhelyzet alakulása, idén is március elsejétől indul az egységes mezőgazdasági támogatások igénylési időszaka és május 15-ig nyújthatók be a kérelmek a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökségnél (APIA).Az előző évekhez hasonlóan idén is két és fél hónap áll a csíkszentmártoni gazdák rendelkezésére, hogy benyújtsák idei egységes mezőgazdasági támogatásigénylésüket a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökséghez (APIA).A gazdáknak az önkormányzathoz kell fordulniuk a kérelmekhez szükséges igazolások igénylése érdekében, ahol szükség esetén, az igénylési iratcsomó összeállításában is segítséget nyújtanak az illetékesek.
Bálint Csaba mezőgazdasági szakfelügyelő felhívja a gazdák figyelmét, hogy a támogatás-igényléshez szükséges kérelmezési csomagok összeállításának segítésére, előzetes előjegyzés szükséges a Polgármesteri Hivatal mezőgazdasági irodájában a következő telefonszámokon: 0266–332122 vagy a 0735–853501.

Szükséges iratok

A kérelmezési csomagok összeállításához a következő iratokat kell magukkal hozniuk az érintetteknek: személyazonossági igazolványt, állatlétszámot igazoló aktát, (állategészségügyi kártya vagy igazolás), folyószámla-kivonatot, bérelt földek esetében a bérleti szerződést, illetve amennyiben más településen is gazdálkodnak, az illetékes önkormányzattól kibocsátott, területekre vonatkozó igazolást.

 

Szeretetnapi Vásár

Idén is lehetőség lesz községünkben a rászorulók iránti törődésünk kifejezésére. Vasárnap, december 12-én, 11.00  órától szeretetnapi vásárra várják a község lakóit a központi parkba, ahol tartós élelmiszercsomagjaikat és pénzadományaikat átadhatják a szervezőknek, akik eljuttatják azokat a rászoruló családokhoz.