Megnyitották szeptember 9-én a 2019-2020-as tanévet a helyi Tivai Nagy Imre Szakközépiskolában is. A tanévnyitó okán Pál Zoltán aligazgatóval beszélgettünk az idei tanév szerkezetéről, a tantestületben történt változásokról, tervezett programjaikról.  

A 2019-2020-as tanévben 490 diák tanul a Tivai Nagy Imre Szakközépiskola óvodai, általános iskolás, valamint középiskolai osztályaiban. A 3191/2019-es miniszteri rendelet értelmében idén két félévből áll a tanév, változás viszont, hogy az első félév 15 hetes, tehát december 22-éig tart. Ez alatt lesz egy hetes vakáció október 28. és november 3. között az óvodásoknak és a 0-4. osztályos diákoknak. A téli vakáció december 23-án kezdődik és január 12-éig tart, így értelemszerűen a második félév január 13-án kezdődik, amely június 14-éig tart. Kivételt képeznek a 12. osztályos diákok, akik május 29-éig tanulnak, és a 8. osztályos diákok, akik június 5-én végeznek. A tavaszi vakációra április 4. és április 21. között kerül sor. Kijelölték a kicsengetések tervezett időpontját is, ha nem lesz változás, akkor május 28-án, csütörtökön búcsúznak a 11.A és 12. osztályos diákok, míg a nyolcadikosok június 5-én, péntek ballagnak el.

Tantestületi változások        

Mint megtudtuk, a tantestület több tagja nyugállományba vonult az idei tanévtől, úgymint Szabó Györke Mária óvónő, Ábrahám Lajos testnevelő tanár, Bodó Margit takarítónő és Nagy István karbantartó. Emellett gyermeknevelési szabadságát tölti Vágási Emese óvónő, akit Bokor Beáta helyettesít, illetve Vágási Tünde fejlesztőpedagógus, akit Borota Karola helyettesít. Visszajött gyermeknevelési szabadságáról Prezsmer Edina iskolapszichológus, valamint újként alkalmazták Sere Andrea román szakos tanárnőt, Farkas Ervin testnevelő tanárt (betanító pedagógus), Vitos József betanító pedagógust, Ferencz Katalin betanító pedagógust, Sántha Judit könyvtárost és betanító pedagógust, Barabás Erika Mária takarítónőt és Bartha Zsolt karbantartót.

Tervezett nagyobb programjaikról Pál Zoltán elmondta, még nem végleges a lista, de október 17-18-án a középiskolások farmlátogatáson vehetnek részt Gyergyóditróban, illetve Székelykeresztúron. Emellett a diákok részt vesznek a cserkészek székelyföldi 48-as emléktúráján, amely alatt 1100 kilométert járhatnak be (novemberben Háromszék 300 km, októberben Marosszék 450 km, szeptemberben Udvarhelyszék, Csíkszék 350 km). Továbbá sikeresen pályáztak a Járd végig elnevezésű programra, amely révén Egerbe utazhat 44 fő. Két Határtalanul programot is lebonyolítanak az idei tanévben az iskolában: március végén és április elején 44-44 diák utazhat Szolnokra, illetve Kunszentmártonra.

Októbertől jár a helyi iskolabusz

Újdonság idéntől, hogy iskolakórus is működik iskolánkban a helyi származású Keresztes Enikő nyugalmazott zenetanár vezetésével. Tizenkilenc 3-6. osztályos diákkal kezdte meg a munkát a szakember – tájékoztatott az aligazgató. Rámutatott továbbá arra is, hogy sikerült megoldaniuk az iskolabusz szeptemberi hiányát, a csíkszentsimoni és csíkszentgyörgyi buszokkal segítették a távolabbról ingázó gyermekek iskolába jutását. Erre azt követően volt szükség, hogy augusztus 26-án megbírságolta a rendőrség a csíkszentmártoni önkormányzatot az iskolabusz jogtalan használata miatt az úz-völgyi megemlékezésen, illetve a jármű rendszámtábláit a helyszínen eltávolították, a forgalmi engedélyét visszatartották, így az előírások szerint 30 napig nem közlekedhettek azzal. Októbertől viszont újra jár a helyi iskolabusz az előző évek programjához hasonlóan.

A nehézségekről

Megemlítette azt is a pedagógus, hogy anyagi nehézségeik miatt idéntől nem akart bölcsődei csoportot indítani a Csibész Alapítvány, viszont a helyi szülők részéről igény mutatkozik a napközis csoport indítására, emiatt szeretnének megoldást találni erre a kérdésre a jövő tanévtől. Problémaként említette Pál Zoltán, hogy januártól nem kaptak ingázási pénzt a pedagógusok, akik szeretnék, ha minél hamarabb orvosolnák ezt a hiányosságot, hiszen többségük más településről utazik ide tanítani. Emellett megemlítette, hogy örömmel fogadnák, ha az iskola melletti utcára aszfaltréteg kerülne, mivel a forgalmas utcában száraz időben a hatalmas por, míg esőben a felfröccsenő sár okoz fejtörést számukra.

László Antal alpolgármester a felvetett problémákra reagálva tisztázta, korábban már tervben volt az iskola melletti utca leaszfaltozása, viszont a legkedvezőbb árajánlat is akkora volt, amelyet saját költségvetésükből nem tudtak elkülöníteni erre a célra. A júniusi árvíz után pedig jelenleg a károsult utcák helyreállítása a prioritást. Hozzátette, van egy elindított pályázat, amely révén aszfalt kerülhet mindazon községi utakra, ahol már ki van építve a gáz-, ivóvíz-, szennyvízhálózat – ennek kivitelezésére a következő években kerül sor. Az ingázási pénzekkel kapcsolatban kifejtette, azt tartaná a legjobb megoldásnak, ha a tanárok elfogadnák a számukra felajánlott szolgálati lakásokat, ezáltal is jobban beilleszkednének a helyi közösségbe. Jelenleg ugyanis több lakás is a rendelkezésre áll, amelyeket használatba vehetnének az érintettek. Azoknak, akiknek nem jutna lakás, annak pedig járna az ingázási pénz. Megnyugtatásul ugyanakkor hozzáfűzte, hogy az idei tanévtől számíthatnak erre a juttatásra az érintett pedagógusok.

Önkormányzati kezdeményezés nyomán szeptember 24-én megbeszélést tartottak a napközi fenntarthatóságáról. Mint László Antaltól megtudtuk, a tárgyalásra a szülők, a Csibész Alapítvány, a helyi iskola, közbirtokosságok és vállalkozások képviselőit is meghívták, hogy közösen dönthessenek a csoport sorsáról. Az iskola vezetősége elvállalta, hogy megkeresi a módját annak, hogy jövő tanévtől a tanintézmény keretében működhessen napközis csoport. Emellett részmegoldás született az idei tanévre vonatkozóan is, hiszen a jelenlevőkből többen vállalták a csoport támogatását, így januárig már biztosítva van a szükséges anyagi háttér. A szülőknek ez idő alatt lesz lehetőségük a fennmaradó hat hónapra támogatók bevonásával előteremteni a szükséges pénzösszeget.