Szeptember 17-én Isten áldására az alcsíki főesperesi kerületben és egyúttal az egyházmegyénkben is először került sor romabérmálásra.

Az Alcsíki Cigánypasztoráció keretén belül 33 fiatal vette fel a bérmálás szentségét, amelyet Exc. és Ft. Kerekes László, a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspöke szolgáltatott ki a csíkszentmártoni templomban.

Kalányos Ottó plébános, az alcsíki főesperesi kerület cigánypasztorációért felelős lelkipásztora elmondta: „Legyenek ezek a fiatalok Isten eszközei, akik tanuságot mernek tenni Istenről. Ne szégyenljék megvallani Istent. Mi igérjük, hogy ahogyan annak idején, három évvel ezelőtt megfogtuk a kezüket és alakítgattuk hitéletüket, úgy ezután is megfogjuk kezüket és együtt folytatjuk az üdvösségre vezető út egyengetését. Öröm volt megélni és átélni e csodás ünnepséget.” Kijelentette, hálásak mindazért, hogy a Főegyházmegye is fontosnak tartja a cigány testvérek pasztorálását, lelki fejlődését, hitéletét és így a bérmálás szentségével az alcsíki zónában kialakult egy folytonosság, amely szentségi szempontból nagyon fontos a jövőt tekintve. Elárulta, három év alatt volt közel 200 keresztelő, 56 elsőáldozás, 14 házasságkötés/rendezés, most pedig 33 bérmálkozó. Hozzátette, bíznak abban, hogy jövőre a házasság szentségére is tudnak majd hangúlyt fektetni a többi szentség mellett. Céljuk, hogy ezt a folytonosságot ne szakítsák meg, hiszen a cigány hívek már bíznak bennük és várnak is tőlük. Nem anyagit, hanem lelki erőt, gondoskodást, odafigyelést.

Nem érhető el leírás a fényképhez.

A bérmálásra való előkészületeket felkészítő önkéntesek is segítették, akik fáradságot nem kímélve készítették fel a fiatalokat a bérmálás szentségére. Az ünnepi szentmise liturgiáját a „Gitár hangja” gitárcsoport tette még felemelőbbé. Az ünnepi asztalra tett finom süteményeket a csíkszentmártoni Szent Rita Nőegylet biztosította. A dekorációkat Bocskor Éva önkéntes készítette el a bérmálkozók számára. A bérmálás szentségének kiszolgáltatása után a fiatalok a lelkipásztorokkal együtt Isten dicsőségére ünnepi ebéddel zárták az eseményt az Antalffy János Művelődési Házban.

Bodó Szabolcs