Roráték, gyertyagyújtási szertartások, Szeretetnap – ezen adventi programok által készülhetnek a karácsonyi ünnepekre a helybéliek. 

Az idei adventi időszak december elsején kezdődött. Az advent kifejezés a latin adventus szóból ered, melynek jelentése eljövetel. A mai liturgiában a december 25. előtti négy vasárnapot és a közéjük eső 18-24 hétköznapot foglalja magába, vagyis a karácsonyt előkészítő időszakot. Jézus Krisztus születésének ünnepére való lelki felkészülést községünkben is több program hivatott segíteni.

Az utóbbi évekhez hasonlóan idén is megtartják az adventi időszakban az ünnepélyes gyertyagyújtási szertartásokat községünk központi parkjában. A közösségi adventi koszorún az első gyertyát december elsején 17:45-kor gyújtották meg, ünnepi műsorral az ifjúsági csoport tagjai készültek. A következő gyertyák lángja szombatonként szintén 17:45-kor lobban fel közösségben: advent második vasárnapja előtt a harmadik osztályosok, advent harmadik vasárnapja előtt a csekefalvi óvodások, míg a negyedik vasárnapot megelőző este a szentmártoni óvodások ünnepi műsora teszi szebbé a gyertyagyújtási szertartást.

December 15-én, a tízórai szentmise után várnak minden jószándékú helybélit az idei Szeretetnapra, ahol a kulturális műsorok megtekintése mellett lehetőség lesz a helyi vállalkozók termékeit megvásárolni, illetve felajánlásokat tenni a szeretetre leginkább rászoruló helybélieknek. A korábbi évekhez hasonlóan, az összegyűlt adományokat a helyi tanácsosok osztják majd ki az érintett helybélieknek.

Községünkben december másodikától hajnali hat órától tartják a rorátékat hétköznaponként a plébániatemplomban. Várnak mindenkit, aki részese akar lenni a korai virrasztásnak, várakozásnak, ezáltal is elcsendesedne az ünnepre készülődésben.